Onderzoek

Oordeelsvorming door accreditatiepanels

Accreditatiepanel in actie
Een accreditatiepanel in overleg. Foto: Wiep Koehoorn

English version

De kwaliteit van het hoger onderwijs wordt periodiek beoordeeld door onafhankelijke accreditatiepanels. Ik onderzoek hoe deze ad-hoc, multidiscipinaire peer panels samenwerken om tot een betrouwbaar gezamenlijk oordeel te komen.

Geïnteresseerd? Lees verder, of neem contact op.

Onderzoeksopzet

In mijn onderzoek combineer ik wetenschapsfilosofie met inzichten uit de sociale psychologie en sociologie, en mijn eigen veldonderzoek naar het werk van accreditatiepanels. Ik onderzoek hoe panelleden te werk gaan: hoe ze zelfevaluaties en andere documentatie beoordelen, hoe gesprekken met de opleiding en onderling verlopen tijdens visitaties – en ten slotte, hoe een accreditatiepanel een gezamenlijk oordeel bereikt over de kwaliteit van een onderwijsinstelling of opleiding.

Een centraal thema in mijn onderzoek is het verband tussen epistemisch vertrouwen (d.w.z. kennis-gerelateerd vertrouwen) en sociaal vertrouwen. Bijvoorbeeld: als iemand bepaalde informatie met mij deelt, in hoeverre is de geloofwaardigheid van die informatie afhankelijk van de betrouwbaarheid van die persoon?

Met mijn onderzoek hoop ik een interdisciplinaire bijdrage te leveren aan de sociale epistemologie van gezamenlijke oordeelsvorming, maar ook bij te dragen aan toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

Begeleiding

Mijn promotie-onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Jan-Willem Romeijn (Filosofie, Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Tonnie van der Zouwen MCM (Sustainable Working and Organising, Avans Hogeschool).

Op de praktische en maatschappelijke relevantie van mijn onderzoek wordt toegezien door mijn klankbordgroep, met daarin vertegenwoordigers van:

Privacy en data-management

Om privé- en bedrijfsgegevens te beschermen, worden alle onderzoeksgegevens zorgvuldig verwerkt. Maatregelen op het gebied van privacy en data-management voldoen aan de GDPR en beleid van Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoeksgegevens worden alleen opgeslagen op de beveiligde servers van de RUG, en alle deelnemers wordt gevraagd om expliciete toestemming (‘informed consent’) voordat aantekeningen van interviews of observaties worden opgeslagen. Neem contact op voor meer informatie.

Financiering

Mijn onderzoek wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een promotiebeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dossiernummer 023.016.011.

Gedurende de vijf jaar van mijn onderzoek (2021-2026), doneer ik jaarlijks 1% van mijn promotiebeurs aan de UAF. De UAF ondersteunt gevluchte studenten en professionals bij hun opleiding en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

logo of the UAF

Aanvullende financiering is van Avans Hogeschool, en van het onderzoeksprogramma SCOOP: Sustainable Cooperation – Roadmaps to Resilient Societies (SCOOP), a 2017 Gravitation Program funded by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) and the Dutch Ministry of Education, Culture and Science (OCW) (grant number 024.003.025).