Onderzoek

Oordeelsvorming door accreditatiepanels

Accreditatiepanel in actie
Een accreditatiepanel in overleg. Foto: Wiep Koehoorn

English version

De kwaliteit van het hoger onderwijs wordt periodiek beoordeeld door onafhankelijke accreditatiepanels. Ik onderzoek hoe deze ad-hoc, multidiscipinaire peer panels samenwerken om tot een betrouwbaar gezamenlijk oordeel te komen.

Geïnteresseerd? Lees verder, of neem contact op.

Onderzoeksopzet

In mijn onderzoek combineer ik wetenschapsfilosofisch werk met inzichten uit de sociale wetenschappen, en mijn eigen veldonderzoek naar de werkwijzen van accreditatiepanels. Ik onderzoek hoe panelleden bij te werk gaan bij het beoordelen van hbo- en wo-opleidingen: hoe ze zelfevaluaties en andere documentatie bestuderen, hoe gesprekken met de opleiding en onderling verlopen tijdens visitaties, en hoe een accreditatiepanel uiteindelijk komt tot een gezamenlijk kwaliteitsoordeel en advies.

Een centraal thema in mijn onderzoek is de rol van (epistemisch) vertrouwen dat ontstaat bij het verwerken van geschreven en gesproken informatie. Wat maakt bepaalde informatie of een bepaald gesprek bij uitstek waardevol en ‘vertrouwenwekkend’ bij het vormen van een oordeel?

Met mijn onderzoek hoop ik een interdisciplinaire bijdrage te leveren aan de studie naar gezamenlijke oordeelsvorming, maar ook bij te dragen aan toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

Begeleiding

Mijn promotie-onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Jan-Willem Romeijn (Filosofie, Rijksuniversiteit Groningen (RUG)), prof. dr. Rafael Wittek (Sociologie, RUG), dr. Tonnie van der Zouwen MCM (Sustainable Working and Organising, Avans Hogeschool), en Jan Albert van Laar (Filosofie, RUG).

Op de praktische en maatschappelijke relevantie van mijn onderzoek wordt toegezien door mijn klankbordgroep, met daarin vertegenwoordigers van:

Privacy en data-management

Om privé- en bedrijfsgegevens te beschermen, worden alle onderzoeksgegevens zorgvuldig verwerkt. Maatregelen op het gebied van privacy en data-management voldoen aan de GDPR en beleid van Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoeksgegevens worden alleen opgeslagen op de beveiligde servers van de RUG, en alle deelnemers wordt gevraagd om expliciete toestemming (‘informed consent’) voordat aantekeningen van interviews of observaties worden opgeslagen. Neem contact op voor meer informatie.

Financiering

Mijn onderzoek wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een promotiebeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dossiernummer 023.016.011.

Aanvullende financiering is van Avans Hogeschool, en van het onderzoeksprogramma SCOOP: Sustainable Cooperation – Roadmaps to Resilient Societies (SCOOP), a 2017 Gravitation Program funded by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) and the Dutch Ministry of Education, Culture and Science (OCW) (grant number 024.003.025).

Gedurende de vijf jaar van mijn onderzoek (2021-2026), doneer ik jaarlijks 1% van mijn promotiebeurs aan de UAF. De UAF ondersteunt gevluchte studenten en professionals bij hun opleiding en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

logo of the UAF